Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

3 690 538 zł dla dzielnicy - podsumowujemy cztery lata pracy łazarskich radnych {RAPORT} - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
3 690 538 zł dla dzielnicy - podsumowujemy cztery lata pracy łazarskich radnych {RAPORT}
21-03-2015 07:48   Janusz Ludwiczak
Dobiegła końca V kadencja Rady Osiedla Św. Łazarz. Sprawdzamy jak przez ostatnie cztery lata pracowali osiedlowi radni, jakie są sukcesy i porażki łazarskiego samorządu oraz którzy radni sprawowali się najgorzej. Przedstawiamy również przeprowadzone inwestycje i zadania Rady Osiedla Św. Łazarz w latach 2011-2015.

1 stycznia 2011 roku wprowadzono w życie reformę rad osiedli, w wyniku której zlikwidowane zostało Osiedle Targowe, a Osiedle Święty Łazarz zwiększyło swój obszar aż do ulicy Przybyszewskiego i Bukowskiej. Na terenie nowego osiedla znalazł się również dworzec kolejowy. Obszar Osiedla Święty Łazarz stanowi teraz granica w obrębie ulic: Krauthofera - Palacza - Arciszewskiego - Reymonta - Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego - Przybyszewskiego - Bukowska - tory kolejowe - Krauthofera. Tym samym powierzchnia Osiedla Święty Łazarz liczy 3,7 km 2.

Na terenie nowego Osiedla Świętego Łazarza mieszkają obecnie 34 033 osoby (według danych z 31 grudnia 2014 r.). Dla porównania pod koniec 2010 r. na terenie byłego Osiedla Świętego Łazarza mieszkało 29 190 osób, a na terenie Osiedla Targowego 7 297. Dzięki reformie zwiększył się również budżet rad osiedli. Do tej pory budżet naliczany był jako pogłówne, czyli kwota przypadająca na jednego mieszkańca, która wynosiła 10 zł. I tak Osiedle Św. Łazarza dysponowało kwotą prawie 300 tys. zł, zaś Osiedle targowe 72 970 zł. Od tej roku Rada Osiedla Święty Łazarz dysponuje budżetem w wysokości ponad 800 tys. zł. Tegoroczny budżet łazarskiego samorządu to 807 414 złotych.

Równo cztery lata temu, w niedzielę 20 marca 2011 r. odbyły się wybory do nowych rad osiedlowych. Wtedy o 21 mandatów w Radzie Osiedla Święty Łazarz walczyło w sumie 47 kandydatów. Wybory osiedlowe na Łazarzu nie cieszyły się jednak zbyt dużym zainteresowaniem. Frekwencja na terenie Osiedla Święty Łazarz wyniosła 4,05%, oznacza to, że na 29 805 uprawnionych do głosowania do urn poszło 1207 wyborców.

W V kadencji (od marca 2011 do marca 2015) Rada Osiedla Św. Łazarz miała do dyspozycji blisko 3,7 milionów złotych (dokładnie 3 690 538 zł). Prawie połowę budżetu - 40% łazarski samorząd przeznaczył na poprawę infrastruktury drogowe. 1 455 000 zł zostało przeznaczone na remonty chodników w ciągu ulicy Chłodnej, Konopnickiej, Sczanieckiej, Chełmońskiego, Kasprzaka, Niegolewskich i Matejki (zadanie to będzie realizowane w tym roku). Rada Osiedla Św. Łazarz przeznaczyła także ponad 50 tys. zł na opracowanie projektu przebudowy ulicy Kolejowej. Ponadto radni przekazali 60 tys. zł na dofinansowanie nasadzeń zieleni i małej architektury na ulicy Głogowskiej, Kasprzaka i Wyspiańskiego. Udało nam się wybudować od podstaw dwa place zabaw - w Parku Kasprowicza i przy ul. Dmowskiego. Całość prac z wykonaniem dokumentacji technicznej, ogrodzenia, przygotowaniem podłoża, zakupem i nasadzeniem urządzeń oraz nasadzeniem drzew zamknęła się w kwocie 428 191 zł (z czego 254 041 na plac zabaw w Parku Kasprowicza). Udało nam się również wybudować plac zabaw w Parku Wilsona za 45 tys. zł, jednak dalej nie możemy nic zrobić. Urządzenia są za drogie, sprowadzane ze Szwecji - takie wymogi pani konserwator i Palmiarni. Nie mamy tam zbyt dużo miejsca, Park Wilsona jest parkiem zabytkowym. Chcemy w przyszłość w tym miejscu edukacyjny plac zabaw - podsumowuje Maria Łazarz z Rady Osiedla Św. Łazarz. Łazarski samorząd pomocniczy wykonał również rewitalizację skweru przy zbiegu ulic Wyspiańskiego i Matejki. Całość prac wraz wymianą ogrodzenia, wykonaniem alejek nawierzchni z kostki betonowej i nasadzeniem 240 krzewów kosztował 24 tys. zł. Kolejne 15 tys. zł Rada Osiedla Św. Łazarz przekazała na uporządkowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Stablewskiego i Łukaszewicza. Rada Osiedla Św. Łazarz przekazała również środki finansowe na budowę bieżni lekkoatletycznej w Gimnazjum nr 51 (100 450 zł) oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 (40 tys. zł), naprawę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 69 (10 tys. zł), remont nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 9 (185 000 zł), siłownię zewnętrzną i boisko do piłki siatkowej w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych (105 tys. zł). Ponadto łazarscy radni przekazali środki na współfinansowanie zakupu radiowozów dla Komisariatu Policji Poznań-Grunwald, zakup defibrylatora i komputerów dla Straży Miejskiej, zainstalowanie siedmiu luster na skrzyżowaniach, organizację programu "Bezpieczny Senior", działania kulturalne i sportowe, współorganizację Dni Łazarza (65 tys. zł), zajęć dla dzieci i młodzieży czy organizację konkursów "Zielony Poznań".

Radę Osiedla Święty Łazarz tworzy 21 członków. W ciągu czterech lat odbyło się 48 posiedzeń - sesji, w tym cztery budżetowe i trzy nadzwyczajne (dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii o usytuowanie miasteczka namiotowego dla kibiców Euro 2012 w Parku Kasprowicza oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Najgorzej pracującym radnym był Bartosz Nowak, który uczestniczył tylko w 6 sesjach (frekwencja 15%) - ostatni raz w maju 2012 r.

Rada osiedla ma niewielki wpływ na kreowanie i zmianę otoczenia na Łazarzu. Rada podejmuje tylko decyzję, co ma zrobić i w której kolejności, ale nie ma wpływu na realizowane zadania. Na przykład, ja jako zarządca nieruchomości mam realny wpływ na to, co konkretnie zrobić, wyremontować, zmodernizować, jak zagospodarować pieniądze. Rada osiedla ma z góry narzucony budżet, nie ma wpływu na pewne decyzje, nie może nadzorować np. remontu chodników. Do końca marca złożę mandat radnego osiedlowego - tłumaczy się Bartosz Nowak, radny Osiedla Św. Łazarz.

Bartoszowi Nowakowi zajęło aż cztery miesiące na złożenie rezygnacji. Powodem rezygnacji jest nieopowiadający moim oczekiwaniom zakres zadań i kompetencji Rady Osiedla jaki jednostki pomocniczej miasta. Dodatkowo z uwagi na pełnione funkcje zawodowe nie dysponuje wystarczającą ilością czasu, która umożliwiłaby mi odpowiednie zaangażowanie w sprawy Osiedla i udział w posiedzeniach Rady - napisał w rezygnacji Bartosz Nowak, były już radny Osiedla Św. Łazarz.

Bartosza Nowaka zastąpi Jarosław... Nowak. Zbieżność nazwisk była oczywiście przypadkowa. Jarosław Nowak ma 52 lata, z wykształcenia jest leśnikiem. Obecnie pełni funkcje zastępcy dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich. W wyborach do Rady Osiedla Św. Łazarz zdobył 141 głosów. Jarosław Nowak zasiadał już w łazarskim samorządzie pomocniczym w III kadencji, w latach 2006-2010. Nowy radny Osiedla Św. Łazarz został zaprzysiężony podczas specjalnej sesji, która odbyła się 4 września 2014 r.
Najmniej aktywnym radnym był również Paweł Kirchner, który był obecny tylko na 11 z 48 sesji (22,9% obecności).

Tylko na 12 z 48 posiedzeń rady osiedla (25%) był za to radny Tomasz Brojewski, jednak jest on usprawiedliwiony ze względu na prace w zarządzieOsiedla i ponad roczny wyjazd za granicą.

Od jesieni 2012 roku uczestniczyłem w dużym międzynarodowym projekcie związanym z pracą zawodową, dotyczącym promocji polskiej gospodarki. W związku z tym, że byłem za granicą nie mogłem uczestniczyć w posiedzeniach rady. Obecność na sesjach rady osiedla nie jest wyznacznikiem tego, czy ktoś jest zaangażowany w pracę. Biorę udział w posiedzeniach zarządu, jestem redaktorem "Wieści Łazarskich" i jestem w stałym kontakcie z członkami Rady. Jako członek zarządu na bieżąco jestem informowany o jego pracach - uzasadniał radny Tomasz Brojewski.

Mało aktywnymi radnymi byli również Anna Sucicka (16 obecności - 33,3%), Marek Kurkowiak (37,5% obecności) i Marcin Tomczak (41,7%).

Za to wzorową postawą mogą pochwalić się radni: Maria Łazarz, Bogumiła Maćkowiak i Tomasz Wojciechowski, który mają 100% frekwencję obecności - uczestniczyli we wszystkich sesjach!

Aktywność radnych Osiedla Św. Łazarz od zaprzysiężenia, które miało miejsce 18 kwietnia 2011 do ostatniej sesji - 16 marca 2015:

Bożena Banaszak
Funkcje: wiceprzewodnicząca Komisji Sportu
Członek Komisji: (2) Oświaty i Kultury, Sportu
Obecność na sesjach: 47 (97,9%)

Dorota Bartkowiak
Funkcje: wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
Członek Komisji: (2) Infrastruktury, Oświaty i Kultury
Obecność na sesjach: 40 (83,3%)

Tomasz Brojewski
Funkcje: członek Zarządu Osiedla, redaktor naczelny "Wieści Łazarskich" Członek Komisji: (2) Infrastruktury, Budżetu
Obecność na sesjach: 12 (25%)

Ewa Chwieszczenik
Funkcje: -
Członek Komisji: (2) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Infrastruktury
Obecność na sesjach: 41 (85,4%)

Paweł Kirchner
Funkcje: członek Zarządu Osiedla
Członek Komisji: (1) Oświaty i Kultury
Obecność na sesjach: 11 (22,9%)

Marek Kurkowiak
Funkcje: wiceprzewodniczący Rady Osiedla
Członek Komisji: (2) Infrastruktury, Budżetu
Obecność na sesjach: 18 (37,5%)

Maria Łazarz
Funkcje: przewodnicząca Zarządu Osiedla
Członek Komisji: (6) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Infrastruktury, Sportu, Oświaty i Kultury, Budżetu, Rodziny i Polityki Społecznej
Obecność na sesjach: 48 (100%)

Bogumiła Maćkowiak
Funkcje: wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
Członek Komisji: (3) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Budżetu, Rodziny i Polityki Społecznej
Obecność na sesjach: 48 (100%)

Maciej Maćkowiak
Funkcje: przewodniczący Komisji Sportu
Członek Komisji: (3) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Sportu, Oświaty i Kultury, Budżetu
Obecność na sesjach: 21 (43,8%)

Marietta Niemier
Funkcje: -
Członek Komisji: (2) Sportu, Oświaty i Kultury,
Obecność na sesjach: 40 (83,3%)

Bartosz Nowak
Funkcje: -
Członek Komisji: (3) Infrastruktury, Sportu, Budżetu
Obecność na sesjach: 6 (17%) - złożenie mandatu 13.08.2014

Jarosław Nowak
Funkcje: -
Członek Komisji: -
Obecność na sesjach: 6 z 8 (75%) - zaprzysiężony 04.09.2014

Filip Olszak
Funkcje: członek Zarządu Osiedla, przewodniczący Komisji Infrastruktury
Członek Komisji: (4) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Infrastruktury, Sportu, Oświaty i Kultury,
Obecność na sesjach: 42 (87,5%)

Piotr Pałgan
Funkcje: przewodniczący Komisji Budżetu
Członek Komisji: (2) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Budżetu
Obecność na sesjach: 37 (77,1%)

Maria Paradowska
Funkcje: wiceprzewodnicząca Rady Osiedla, przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Członek Komisji: (4) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Infrastruktury, Budżetu, Rodziny i Polityki Społecznej
Obecność na sesjach: 44 (91,7%)

Łukasz Prymas
Funkcje: wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Członek Komisji: (5) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Infrastruktury, Sportu, Oświaty i Kultury, Budżetu
Obecność na sesjach: 44 (91,7%)

Lech Sadowski
Funkcje: przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Członek Komisji: (2) Oświaty i Kultury, Sportu, Budżetu
Obecność na sesjach: 23 (47,9%)

Anna Susicka (Nawrot)
Funkcje: wiceprzewodnicząca Rady Osiedla
Członek Komisji: (3) Infrastruktury, Oświaty i Kultury, Rodziny i Polityki Społecznej
Obecność na sesjach: 18 (37,5%)

Marcin Tomczak
Funkcje: członek Zarządu Osiedla
Członek Komisji: (3) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Infrastruktury, Sportu
Obecność na sesjach: 20 (41,7%)

Tomasz Wojciechowski
Funkcje: przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wiceprzewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Członek Komisji: (5) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Infrastruktury, Oświaty i Kultury, Budżetu, Rodziny i Polityki Społecznej
Obecność na sesjach: 48 (100%)

Wojciech Wośkowiak
Funkcje: przewodniczący Rady Osiedla
Członek Komisji: (4) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Infrastruktury, Sportu, Oświaty i Kultury
Obecność na sesjach: 41 (85,4%)

Bogna Zielińska
Funkcje: -
Członek Komisji: (3) Infrastruktury, Budżetu, Rodziny i Polityki Społecznej
Obecność na sesjach: 39 (81,3%)


SUKCESY


PORAŻKI

 • Udało się wywołać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kasprowicza, który ma sprawić, że wzdłuż ulicy Reymonta nie powstanie pięć 16-piętrowych wieżowców.
 • Remonty chodników na ul. Kasprzaka, Sczanieckiej, Chełmońskiego, Chłodnej, Konopnickiej, Kolejowej (fragmenty+projekt), Matejki (od Kasprzaka do Wyspiańskiego).
 • Wystąpienie z postulatem o zachowanie nazwy przystanku "Dworzec Zachodni". ZTM planował przemianować go na "Dworzec Zachodni Głogowska".
 • Dzięki staraniom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego samochody przestały jeździć alejkami Parku Kasprowicza.
 • Ratowanie ul. Głogowskiej przez wzbogacenie głównej ulicy Łazarza małą architekturą.
 • Wsparcie mieszkańców przeciwko utworzeniu przytuliska dla bezdomnych przy ul. Śniadeckich.
 • Place zabaw w Parku Kasprowicza i przy ul. Dmowskiego oraz utworzenie siłowni na wolnym powietrzu przy Arenie oraz na Placu Nowakowskiego (przy Rondzie Jeziorańskiego).
 • Udział w pracach Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania.
 • Częste, comiesięczne posiedzenia - sesje. Spotkania dla mieszkańców w ramach dyżurów.
 • Pozytywne zaopiniowanie w sprawie zmiany trasy linii autobusowej nr 45. "Czterdziestkapiątka" kursuje teraz z Dworca Zachodniego na Grunwald przez Głogowską, Wyspiańskiego i Rondo Jeziorańskiego.
 • Walka o uratowanie pływalni letniej w Parku Kasprowicza.
 • Grant na budowę integracyjnego placu zabaw i remont alejek w Parku Kasprowicza.

 • Kiepska aktualizacja własnej strony internetowej naszlazarz.pl oraz portalu osiedlowego na łamach serwisu poznan.pl/osiedla. Za rzadko redagowany profil na Facebooku.
 • Utajnienie jednego z posiedzeń Komisji Oświaty, podczas której miały być omawiane kwestie obwodów i rejonów szkół gimnazjalnych i podstawowych. Spotkanie to odbyło się jednak przy zamkniętych drzwiach. Przewodniczący Komisji Oświaty postanowił poprowadzić obrady w trybie niejawnym.
 • Usunięcie ławek na Placu Wyspiańskiego.
 • Likwidacja fontanny na Lejku Łazarskim (obecnie Skwerze im. Kazimierza Nowaka).
 • Zbyt małe starania o modernizację ul. Kolejowej o co postulują mieszkańcy od lat.
 • Można było uzyskać więcej od inwestora miasteczka dla kibiców w Parku Kasprowicza. Siłownia na wolnym powietrzu na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych i tak powstała ze środków miasta i częściowo rady osiedla. Inwestor dołożył tylko 20 tys. zł.
 • Brak odpowiedzi m.in. na e-maile od mieszkańców, co skarżyli się wielokrotnie naszej redakcji.
 • W listopadzie zeszłego roku Wojciech Wośkowiak, który jest przewodniczącym Rady Osiedla Św. Łazarz zamiast prowadzić sesji wolał uczestniczyć jako publiczność komitetu Ryszarda Grobelnego podczas debaty Telewizji WTK. Niewiele brakowało, a sesja łazarskiej rady mogłaby się nie odbyć. Na posiedzenie zaproszono m.in. prezesa spółki Targowiska, który przedstawił koncepcję zagospodarowania Rynku Łazarskiego oraz pomysłodawcę Centrum Sportów Wrotkarskich, które miałoby powstać w Parku Kasprowicza.

V kadencja Rady Osiedla Św. Łazarz - kalendarium:

 • 18 kwietnia 2011 - podczas pierwszej i zarazem inauguracyjnej sesji Rady Osiedla Święty Łazarz 21 nowowybranych radnych Osiedla Święty Łazarz złożyło ślubowanie, otrzymało legitymacje radnych osiedlowych oraz listy gratulacyjne. Równocześnie Wojciech Wośkowiak został wybrany na Przewodniczącego Rady Osiedla Święty Łazarz, a Marię Łazarz wybrano na Przewodniczącą Zarządu Osiedla.
  więcej szczegółów
 • 5 maja 2011 - na drugiej sesji (już zwyczajnej) powołano sześć komisji problemowych: bezpieczeństwa i porządku publicznego, sportu, infrastruktury, oświaty i kultury, budżetu oraz rodziny, polityki społecznej i zdrowia.
  więcej szczegółów
 • 8 czerwca 2011 - wybory na przewodniczących poszczególnych komisji tematycznych. Rada miała jednak problem z wyborem przewodniczącego komisji infrastruktury. Zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: Łukasz Prymas i Bartosz Nowak. Kandydaci na przewodniczących tej komisji musieli m.in. odpowiedzieć na pytanie jak rozwiązać problem toalety na Rynku Łazarskim.
  więcej szczegółów
 • lipiec 2011 - siedziba i biuro Rady Osiedla Święty Łazarz zostało przeniesione do Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy ul. Wyspiańskiego 27. Wcześniej, od samego początku istnienia rady (1996 r.) mieściło się w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50.
  więcej szczegółów
 • 29 lipca 2011 - tylko sześciu z piętnastu radnych pojawiło się na środowym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Obrady nie mogły się jednak rozpocząć, gdyż zabrakło kworum, czyli ponad połowy członków komisji do prowadzenia obrad i podjęcia decyzji.
  więcej szczegółów
 • 2 sierpnia 2011 - radni z Komisji Infrastruktury, Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska mieli podjąć decyzje o rozplanowaniu 500 tys. zł. na inwestycje na terenie Osiedla Święty Łazarz. Niestety tak się nie stało, gdyż zabrakło kworum.
  więcej szczegółów
 • 24 sierpnia 2011 - radni podczas sesji budżetowej uchwalili plan rzeczowo-finansowy na 2012 roku. Do rozplanowania było ponad 800 tysięcy złotych, z czego 268 766,92 zł trafiło na wspieranie inicjatyw dla placówek kulturalnych i szkół, 32 tys. zł na bezpieczeństwo (z czego 9 tys. zł otrzymała policja na zakup radiowozu), a najwięcej środków przekazano na inwestycje, m.in. remont chodników (w ciągu ulicy Konopnickiej, Chłodnej i Kolejowej).
  więcej szczegółów
 • 6 września 2011 - tym razem Rada Osiedla Święty Łazarz spotkała się w terenie, by podczas plenerowego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Bezpieczeństwa sprawdzić stan chodników i wybrać te, które w pierwszej kolejności wymagają remontu.
  więcej szczegółów
 • 13 października 2011 - o panującym bałaganie przy budynku dawnego komisariatu Policji przy ul. Wyspiańskiego oraz samochodach wjeżdżających na teren Parku Kasprowicza i skracających sobie drogę z ulicy Reymonta do Niegolewskich rozmawiali z policjantami z komisariatu Poznań-Grunwald i Poznań-Targi radni Osiedla Święty Łazarz.
  więcej szczegółów
 • 17 listopada 2011 - autorzy najładniejszych ogrodów przydomowych, balkonów i zieleńców zostali nagrodzeni dyplomami, albumami, książkami i akcesoriami ogrodniczymi podczas zakończenia osiemnastej edycji konkursu "Zielony Poznań", do którego zgłosiło się w sumie 88 mieszkańców Osiedla Święty.
  więcej szczegółów
 • 7 grudnia 2011 - podczas trwającej ponad dwie godziny nadzwyczajnej sesji Rada Osiedla Św. Łazarz podjęła pozytywną uchwałę w sprawie wydania opinii o usytuowanie miasteczka namiotowego dla kibiców Euro 2012, które od 8 do 20 czerwca będzie funkcjonować w Parku Kasprowicza.
  więcej szczegółów
 • grudzień 2011 - po rocznej przerwie Rada Osiedla Święty Łazarz wydała w końcu "Wieści Łazarskie".
  więcej szczegółów
 • 15 lutego 2012 - odbyła się 10. zwyczajna sesja Rady Osiedla Święty Łazarz, w trakcie której radni podsumowali miniony rok oraz podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu wydatków i sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2011.
  więcej szczegółów
 • 24 lutego 2012 - Rada Osiedla św. Łazarz utajniła obrady w sprawie przyszłości szkół! Podczas planowanej Komisji Oświaty miały być omawiane kwestie obwodów i rejonów szkół gimnazjalnych i podstawowych. Spotkanie to odbyło się jednak przy zamkniętych drzwiach. Przewodniczący Komisji Oświaty postanowił poprowadzić obrady w trybie niejawnym.
  więcej szczegółów
 • 29 lutego 2012 - podczas Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego radni Osiedla Św. Łazarz rozmawiali z Policją, Straż Miejską i dyrektorem POSiR o Parku Kasprowicza, który jest rozjeżdżany przez samochody.
  więcej szczegółów
 • 10 marca 2012 - przedstawiciele Rady Osiedla Św. Łazarz przeprowadzili rekonesans - przeszli się m.in. ulicami Wyspiańskiego, Grottgera i Siemiradzkiego, by sprawdzić stan techniczny chodników. Ruszył profil Rady Osiedla Św. Łazarz na Facebook-u. Osiedlowi radni chcą się teraz kontaktować z mieszkańcami za pomocą portalu społecznościowego.
  więcej szczegółów
 • czerwiec 2012 - z Placu Wyspiańskiego znikają ławki. W lipcu ma rozpocząć się remont skweru znajdującego się przy zbiegu ulic Wyspiańskiego i Matejki. Na zagospodarowanie placu Wyspiańskiego Rada Osiedla Św. Łazarz przeznaczy 23 tysiące złotych, a inwestycję tą zrealizuje Zarząd Zieleni Miejskiej.
  więcej szczegółów
 • lipiec 2012 - 863 095 złotych - taki będzie budżet Rady Osiedla Św. Łazarz na 2013 rok. Radni proszą o konsultacje mieszkańców i przekazywanie propozycji związanych z wydatkowaniem środków.
  więcej szczegółów
 • 25 sierpnia 2012 - Łazarscy radni uchwalili budżet na 2013 rok - 812 691 zł na inwestycje,szkoły i potrzeby mieszkańców.
  więcej szczegółów
 • wrzesień 2012 - Znajdujący się na terenie Parku Kasprowicza, od strony ul. Chociszewskiego plac zabaw zostanie zlikwidowany. Stanie się tak ze względu na młodzież, która go dewastuje, a także spożywa alkohol i rozrzuca butelki po piwie i niedopałki papierów. W miejscu placu zabaw Rada Osiedla Św. Łazarz planuje utworzenie wybiegu dla psów.
  więcej szczegółów
 • październik 2012 - Gotowy jest już nowy plac zabaw w Parku Kasprowicza. Na placu zabaw znajdują się dwie huśtawki, bujak dla młodszych dzieci, piaskownice i trzy ławki. Całość została odgrodzona. Obiekt ma być co roku rozbudowywany, Inwestycja kosztowała 104 tysięcy złotych i w całości została pokryta z budżetu Rady Osiedla Św. Łazarz..
  więcej szczegółów
 • 3 października 2012 - Rada osiedla chce rozszerzenia strefy parkowania do Palacza i zwężenia Głogowskiej do jednego pasa. Podczas październikowej sesji członkowie Rady Osiedla Św. Łazarz przygotowała na wniosek ZDM propozycje dotyczące poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania na Łazarz. Rada proponuje, by strefa parkowania objęła swoim zasięgiem całą dzielnicę i sięgała aż do ulicy Palacza i Krauthofera. Ponadto na całym terenie osiedla miałaby zostać wprowadzona "strefa Tempo 30". Ulice Graniczna, Calliera, Mottego, Łukaszewicza, Lodowa, Winklera, Iłłakowiczówny i Ułańska według pomysłu radnych miałyby stać się jednokierunkowe. Część radnych zaproponowała również, by ulica Głogowska została zwężona do jednego pasa ruchu, co miałoby przyczynić się do budowy drogi rowerowej.
  więcej szczegółów
 • grudzień 2012 - Na Kolejowej wymieniono 50 metrów chodnika za 48 tys. zł. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich wymieniono 50-metrowy odcinek chodnika na ul. Kolejowej, przy budynkach pod numerem 17 i 18. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Rady Osiedla Św. Łazarza i kosztowała 48 tysięcy złotych. Ponadto Rada Osiedla Św. Łazarz przekazała 51 660 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Kolejowej. Projekt przebudowy Kolejowej, który uwzględnia również utworzenie drogi rowerowej ma być gotowy w połowie 2013 roku.
  więcej szczegółów
 • 9 stycznia 2013 - Na sesji, która odbyła się w środę 9 stycznia oprócz dwunastu osiedlowych radnych pojawiła się również dyrektor Gimnazjum nr 51, członkowie Rady Pedagogicznej i przedstawiciele Rady Rodziców. Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 2 stycznia 2013 r. podjął Uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu propozycji uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 przy ul. Potockiej.
  więcej szczegółów
 • 27 lutego 2013 - Ok. 100 osób, wśród których byli mieszkańcy Łazarza, a także miejscy i osiedlowi radni, Miejska Konserwator Zabytków, przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, MPK, spółki Targowiska, Palmiarni oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej debatowało w środę o przyszłości ulicy Głogowskiej - komunikacji, małej architekturze, usługach i handlu oraz o innych działaniach aranżujących przestrzeń miasta w tym rejonie. Spotkanie odbyło się w miejskim lokalu przy ul. Głogowskiej 60, który obecnie jest opustoszały, a jeszcze do niedawna znajdował się w nim sklep z antykami i starymi meblami.
  więcej szczegółów
 • marzec 2013 - Przeciekające dno w brodziku i średnim basenie, korzenie drzew niszczące nieckę dużego basenu, wysłużona aparatura do flirtowania i uzdatniania wody - pływalnia w Parku Kasprowicza jest w bardzo złym stanie technicznym. Po raporcie przygotowanym przez nadzór budowlany POSiR postanowił zamknąć baseny w Parku Kasprowicza. Jednak w czwartek ustalono, że obiekt nie zostanie całkowicie zamknięty. Latem mają funkcjonować tam m.in. boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, powstanie również dodatkowe wejście od strony siłowni i placu zabaw. Początkowo rozważana była okresowa naprawa obiektu, jednak Rada Osiedla Św. Łazarz wspólnie z POSiR uznała, że lepszym rozwiązaniem będzie budowa krytego basenu i utworzenie nowych funkcji, chociażby skate parku.
  więcej szczegółów
 • kwiecień 2013 - Radni osiedlowi wspólnie z policją zastanawiali się jak poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. Na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego i Stablewskiego, gdzie dochodzi do wielu poważnych wypadków spotkali się przedstawiciele Rady Osiedla Św. Łazarz i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji by poprawić bezpieczeństwo zarówno w tym miejscu jak i na innych niebezpiecznych ulicach.
  więcej szczegółów
 • czerwiec 2013 - Będzie plan miejscowy dla Parku Kasprowicza - w obawie przed powstaniem wieżowców. Rada Osiedla Św. Łazarz złożyła wniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kasprowicza. Nowy właściciel terenu dawnego stadionu Energetyka planuje postawić w tym miejscu trzy 16-kondygnacyjne wieżowce mieszkalno-usługowe.
  więcej szczegółów
 • czerwiec 2013 - Rada Osiedla Św. Łazarz na 2014 rok otrzyma 887 147 zł. Radni proszą mieszkańców o konsultacje
  więcej szczegółów
 • lipiec 2013 - W ramach przyszłorocznego budżetu Rada Osiedla Św. Łazarz chce przeznaczyć 100 tysięcy złotych na budowę placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprowicza. Inwestycja ta miałaby zostać zrealizowana również z "grantu". W tym celu łazarscy radni spotkają się we wtorek na nadzwyczajnej sesji, w trakcie której maja podjąć "uchwałę w sprawie przystąpienia Osiedla Św. Łazarz do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta- osiedli w 2014 r. (granty).".
  więcej szczegółów
 • lipiec 2013 Projekt nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje na terenie dawnego stadionu Energetyk budowę budynków wielorodzinnych.
  - Zaskoczyło nas, że planiści chcą jednak umieścić na tym terenie budownictwo wielorodzinne, czyli wysokie wieżowce. Wystąpiliśmy niedawno z wnioskiem o sporządzenie mpzp dla Parku Kasprowicza. Ubywa terenów zielonych na Łazarzu - mówi Maria Łazarz, przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Św. Łazarz.-
  więcej szczegółów
 • sierpień 2013 - Rada Osiedla Św. Łazarz uchwaliła budżet na 2014 rok. Ponad 887 tysięcy złotych zostanie przekazane m.in. na remont chodników na ul. Niegolewskich i Jarochowskiego, małą architekturę na ul. Głogowskiej, montaż stolików do gry w szachy, pomoce dydaktyczne dla szkół czy organizację imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców, a także budowę placu zabaw w Parku Kasprowicza dla dzieci starszych.
  więcej szczegółów
 • wrzesień 2013 - Miasto zamieni się gruntami ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Grunwald". Dzięki temu Rada Osiedla Św. Łazarz będzie mogła rozbudować plac zabaw i wybudować m.in. siłownię na wolnym powietrzu. Docelowo, teren przy ul. Dmowskiego pomiędzy "deską" a Przedszkolem nr 44, który we wtorek wizytował wiceprezydent Mirosław Kruszyński ma stać się sportowo-rekreacyjnym centrum "dolnego Łazarza".
  więcej szczegółów
 • wrzesień 2013 - Dobiegły prace związane z rozbudową placu zabaw w Parku Kasprowicza. Najmłodsi mieszkańcy mają do dyspozycji nie tylko huśtawki czy piaskownicę, ale również zjeżdżalnię i zestaw sprawnościowy - ściankę wspinaczkową.
  więcej szczegółów
 • 18 września 2013 - Najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 odwiedził "Wartuś", który wspólnie z dzielnicowymi i strażnikami miejskimi przeprowadzili pogadankę na temat zagrożeń czekających w drodze nie tylko ze szkoły do domu. Pierwszaki dowiedziały się m.in. na jakim świetle i w jakich miejscach wolno przechodzić przez jezdnię. Na zakończenie pogadanek w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" organizowane od 13 lat przez Radę Osiedla Św. Łazarz dzieci otrzymały kolorowanki, breloczki odblaskowe, a szkoła kamizelki, które mają poprawić bezpieczeństwo podczas klasowych wycieczek.
  więcej szczegółów
 • wrzesień 2013 - Siłownia na wolnym powietrzu powstała na Placu Nowakowskiego.
  więcej szczegółów
 • październik 2013 - Wystarczyło pieniędzy na remont chodników po obu stronach ulicy Kasprzaka. Po rozstrzygnięciu przetargów na remonty chodników okazało się, że niewykorzystane środki pozwoliły na przeprowadzenie remontu chodnika po zachodniej stronie ulicy Kasprzaka na odcinku od Hetmańskiej do Winklera. Pod koniec zeszłego tygodnia rozpoczął się również remont chodników na ul. Sczanieckiej. Ponadto drogowcy naprawiają chodniki na ul. Jarochowskiego, na wysokości Orlika.
  więcej szczegółów
 • 23 października 2013 - W przedostatni czwartek października odbyła się sesja Rady Osiedla Św. Łazarz, podczas której omawiana była sprawa przytuliska dla bezdomnych, jakie ma powstać przy ul. Śniadeckich, a także dalsza przyszłość Parku Kasprowicza. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, a także członkowie Stowarzyszenia My Poznaniacy i nowopowstałego Kolektywu "Kąpielisko". Głos zabrała również poznańska radna Lidia Dudziak.
  więcej szczegółów
 • listopad 2013 - 656 921,90 złotych kosztowały remonty chodników na czterech ulicach - Kasprzaka, Sczanieckiej, Chełmońskiego i Kossaka. Ponadto drogowcy naprawili chodnik na ul. Jarochowskiego. Inwestycje te zostały sfinansowana ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz oraz Zarządu Dróg Miejskich.
  więcej szczegółów
 • 22 listopada 2013 - W trakcie spotkania prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego z mieszkańcami Łazarza padła deklaracja, że nie powstanie przytulisko dla bezdomnych przy ul. Śniadeckich 12. Miasto szuka nowej lokalizacji. Łazarzanie pytali również gospodarza grodu Przemysława o przyszłość Parku Kasprowicza, remont ulicy Kolejowej i plany budowy centrum handlowego Metropolis, które ma powstać przy zbiegu ulic Hetmańskiej, Dmowskiego i Krauthofera. Zanim prezydent Ryszard Grobelny spotkał się z mieszkańcami najpierw porozmawiał z członkami Rady Osiedla Św. Łazarz. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, ZDM, ZTM, POSiR, Palmiarni, MPU, Zarządu Zieleni Miejskiej i Urzędu Miasta.
  więcej szczegółów
 • grudzień 2013 - Rada Osiedla Św. Łazarz otrzymała 120 zgłoszeń do jubileuszowej, 20. edycji konkursu "Zielony Poznań". Autorzy najładniejszych ogrodów przydomowych, balkonów i zieleńców zostali nagrodzeni we wtorek dyplomami, książkami i akcesoriami ogrodniczymi.
  więcej szczegółów
 • styczeń 2014 - Maria Łazarz, przewodnicząca Zarządu Osiedla Św. Łazarz otrzymuje wyróżnienie od Prezydenta Poznania za swoją działalność.
  więcej szczegółów
 • 26 lutego 2014 - Łazarscy samorządowcy spotkali się najpierw z Krzysztofem Jankowskim, prezesem spółki Targowiska by omówić problemy dotyczące funkcjonowania Rynku Łazarskiego.
  więcej szczegółów
 • marzec 2014 - Na skwerze przy ul. Kolejowej, przy zbiegu ulic Bukowskiej i Szylinga, w Parku Kasprowicza oraz na ul. Dmowskiego przy placu zabaw pojawiły się kosze z workami na nieczystości po psach.
  więcej szczegółów
 • marzec 2014 - W drugiej połowie czerwca otwarta zostanie pływalnia letnia w Parku Kasprowicza, a jeszcze rok temu wydawało się, że obiekt ten zostanie zamknięte na dobre. POSiR postanowił udostępnić obiekt mieszkańcom. Wszystkie trzy baseny, łącznie z infrastrukturą mają zostać wyremontowane m.in. dzięki środkom zaoszczędzonym z przetargu. Remont obiektu ma kosztować ok. pół miliona złotych.
  więcej szczegółów
 • kwiecień 2014 - Do końca kwietnia rady osiedli musiały podjąć uchwały w sprawie zmian w obwodach szkół podstawowych. Rada Osiedla Górczyn chce, by trzy obszary należące do Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Jarochowskiego, a także SP84 i część tereny obwodu szkoły z Zielonego Dębca została przyłączona do obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bosej. To z kolei nie spodobało się łazarskim radnym.
  więcej szczegółów
 • czerwiec 2014 - Zakończyła się rozbudowa placu zabaw w Parku Kasprowicza. W ramach III etapu inwestycji powstała przeplotnia, równoważnia, piramida linowa do wspinania się oraz huśtawki dla dzieci starszych. Inwestycja kosztowała 108 tys. zł i w całości został sfinansowana ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz.
  więcej szczegółów
 • czerwiec 2014 - Przy skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Berwińskiego pojawiła się wypożyczalnia jednośladów. Pierwotnie stacja rowerów miejskich miała stanąć przed wejściem głównym do Parku Wilsona. Na to nie zgodziła się miejska konserwator zabytków. Urzędnicy rozważali ulokowanie rowerów przy wejściu do Parku Wilsona od strony ul. Matejki. Później ZTM zdecydował, że stacja stanie na ulicy Szylinga. W końcu po posiedzeniu Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania zapadła decyzja o zlokalizowaniu wypożyczalni jednośladów znów w pobliżu Parku Wilsona..
  więcej szczegółów
 • czerwiec 2014 - Remont na Niegolewskich. W ramach inwestycji wartej prawie 170 tys. zł wyremontowany zostanie chodnik na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Kasprzaka - strona południowa oraz na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Głogowskiej.
  więcej szczegółów
 • lipiec 2014 - W ramach rozbudowy placu zabaw przy ul. Dmowskiego (pomiędzy "deskami")f pojawiła się wieża z dwoma zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową z lin, karuzela oraz stolik do gry w szachy i warcaby.
  więcej szczegółów
 • lipiec 2014 - Rada Osiedla Św. Łazarz chce ubiegać się o grant na remont alejek w Parku Kasprowicza. Ponadto łazarski samorząd pomocniczy planuje wybudować przy Arenie plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.
  więcej szczegółów
 • sierpień 2014 - Bartosz Nowak, który był obecny tylko na 6 z 40 sesji i udzielał się w pracach Rady Osiedla Św. Łazarz w 15% deklarował, że do końca marca złoży mandat. Radnemu zajęło to aż cztery miesiące. W końcu radny Bartosz Nowak przesłał rezygnację. Oznacza to, że powołany zostanie nowy członek Rady Osiedla Św. Łazarz.
  więcej szczegółów
 • wrzesień 2014 - Podczas ostatniej sesji Rady Osiedla Św. Łazarz odbyło się ślubowanie nowego radnego. Radni podjęli również uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ma uchronić ogródki działkowe przy ul. Potockiej przed zabudową.
  więcej szczegółów
 • październik 2014 - Oświata zdominowała kolejną sesję Rady Osiedla Św. Łazarz. Podczas już 42 posiedzenia łazarskiego samorządu pomocniczego podjęto m.in. uchwałę w sprawie zadań powierzonych osiedlom, w zakresie prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2015. Łazarscy radni uchwalili również nowe obwody szkół podstawowych.
  więcej szczegółów
 • listopad 2014 - Dobiegły końca prace związane z zagospodarowaniem zielenią i elementami małej architektury skwerów na ulicy Głogowskiej. Do końca października ławki i zieleń powinny pojawić się przy Dworcu Zachodnim, ul. Strusia oraz na dwóch skwerach przy skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej.
  więcej szczegółów
 • listopad 2014 - Zakończył się remont chodnika po wschodniej stronie ulicy Kasprzaka, na odcinku od Hetmańskiej do Niegolewskich. Inwestycja kosztowała w sumie 256 846,35 złotych. Oprócz remontu chodnika posadzonych zostało nowych 19 drzew. Pojawiła się także element małej architektury - ławka na przeciwko przychodni.
  więcej szczegółów
 • listopad 2014 - W pasie drogowym przy ulicy Palacza w rejonie skrzyżowania z Kasprzaka posadzonych zostanie 11 drzew i ponad 400 krzewów. Pojawią się również ławki. Tymczasem mieszkańcy bloku przy ul. Palacza 8, 10 i 12 nie chcą, by w pobliżu ich budynku posadzone zostały drzewa i krzewy. Jak twierdzą członkinie zarządu wspólnoty mieszkaniowej korzenie lipy będą rosły do fundamentów budynku, a w przypadku wichury konary drzewa mogą wybijać szyby w oknach.
  więcej szczegółów
 • listopad 2014 - Wojciech Wośkowiak, który jest przewodniczącym Rady Osiedla Św. Łazarz zamiast prowadzić sesję wolał uczestniczyć jako publiczność komitetu Ryszarda Grobelnego podczas debaty Telewizji WTK. Niewiele brakowało, a sesja łazarskiej rady mogłaby się nie odbyć. Na środowe posiedzenie zaproszono m.in. prezesa spółki Targowiska, który przedstawił koncepcję zagospodarowania Rynku Łazarskiego oraz pomysłodawcę Centrum Sportów Wrotkarskich, które miałoby powstać w Parku Kasprowicza.
  więcej szczegółów
 • listopad 2014 - Parking podziemny na 200 samochodów, kawiarnie i lodziarnie z ogródkami, nowe stragany i poprowadzenie ruchu kołowego z Małeckiego do Dmowskiego w tunelu - prezes spółki Targowiska przedstawił Radzie Osiedla Św. Łazarz koncepcję zagospodarowania Rynku Łazarskiego.
  więcej szczegółów
 • grudzień 2014 - Rada Osiedla Św. Łazarz podczas ostatniej sesji podjęła uchwałę o przeprowadzeniu remontu chodników na ulicach Matejki, Chociszewskiego, Winklera i Jarochowskiego. W trakcie posiedzenia omówiona została również koncepcja zagospodarowania Rynku Łazarksiego i projekt stworzenia w Parku Kasprowicza Centrum Sportów Wrotkarskich.
  więcej szczegółów
 • grudzień 2014 - Rada Osiedla podziękowała mieszkańcom za ukwiecone balkony i zielone podwórka. Do 21. edycji konkursu "Zielony Poznań" otrzymano 115 zgłoszeń. Autorzy najładniejszych ogrodów przydomowych, balkonów i zieleńców zostali nagrodzeni we wtorek dyplomami i akcesoriami ogrodniczymi.
  więcej szczegółów
 • styczeń 2015 - Działania uspokajające ruch samochodowy na Dolnym Łazarzu, przygotowanie projektu Centrum Sportów Wrotkarskich, remont ulicy Chociszewskiego wraz z przywróceniem na niej zieleni oraz wprowadzeniem elementów małej architektury oraz drugi etap rewitalizacji ulicy Głogowskiej - to wnioski z jakimi do Rady Miasta zwróciła się Rada Osiedla Św. Łazarz o zabezpieczenie w budżecie Poznania środków na realizację projektów związanych z rozwojem infrastruktury na Łazarzu.
  więcej szczegółów
 • luty2015 - Mieszkańcy ulicy Chociszewskiego, Jarochowskiego, Potworowskiego, Bogusławskiego, Stablewskiego, Szymborskiej, Hetmańskiej i Głogowskiej nie będą już głosować w Przedszkolu nr 32 "Świerszczykowe Nutki". Część wyborców skarżyła się, że lokal wyborczy jest źle zlokalizowany, znajduje się na piętrze i nie ma do niego dojścia bezpośrednio z ulicy. Od najbliższych wyborów to się zmieni.
  więcej szczegółów
 • 16 marca 2015 - Po raz ostatni spotkała się Rada Osiedla Św. Łazarz V kadencji. Podczas uroczystej sesji nie zabrakło podsumowań, ale również podziękowań.
  więcej szczegółów

A jak Państwo, jako mieszkańcy oceniacie Radę Osiedla Święty Łazarz V kadencji (2011-2015)?


R E K L A M A

Komentarze (0)

Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
21

kwi

Poznań * Łazarz
Wybory samorządowe - II tura
w godz. 7:00-21:00

22

kwi

Komisariat Policji Poznań-Grunwald ul. Rycerska 2
Znakowanie rowerów
w godz. 12:00-18:00

23

kwi

do 25-04-2024
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Międzynarodowe Targi Energetyki
"GreenPower" - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
"Instalacje" - Międzynarodowe Targi Instalacyjne
"Sawo" - Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarn

12

maj

Łazarz
Wybory osiedlowe - wybory do Rady Osiedla Św. Łazarz
w godz. 7:00-21:00

25

maj

Park Wilsona
Kiermasz "Zielony Poznań"

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: