Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

"Sprzeciwiamy się zmniejszeniu basenów na pływalni" - ruszyła zbiórka podpisów pod petycją - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
"Sprzeciwiamy się zmniejszeniu basenów na pływalni" - ruszyła zbiórka podpisów pod petycją
26-07-2016 15:35   Janusz Ludwiczak
Rada Osiedla Św. Łazarz stanowczo jest przeciwna planom POSiR, które zakładają zasypanie części basenów na pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Łazarscy radni rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie zmniejszeniu basenów na kąpielisku przy Arenie.

Przypomnijmy. Plany Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (POSiR) zakładają zasypanie połowy dużego basenu, zmniejszenie średniego basenu do ¼ obecnej powierzchni, a w miejscu zasypanej niecki boisko do piłki siatkowej. O sprawie tej nie wiedziała nic ani Rada Osiedla Św. Łazarz ani również poznańscy radni z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania.

Jak udało nam się dowiedzieć już w grudniu zeszłego roku Poznańskie Ośrodku Sportu i Rekreacji zleciły wykonanie projektu budowlanego zakładającego zasypanie znacznej części basenów w Parku Kasprowicza. Przetarg na wykonanie projektu wygrała pracownia Apa Arches, która zajmuje się głównie wykonywaniem projektów domów. Jednym z kryteriów zamówienia był termin realizacji. Więcej o sprawie w artykule: POSiR chce zasypać baseny w Parku Kasprowicza {WIDEO}.

Swój sprzeciw wyraziła Rada Osiedla Św. Łazarz, poniżej prezentujemy treść oświadczenia:

Park Kasprowicza to miejsce, w którym mieszkańcy Łazarza odpoczywają, spacerują, odpoczywają wielokrotnie z dziećmi lub wyprowadzają swojego pupila na pobliski wybieg dla psów. Park Kasprowicza i pływalnia letnia łączą w sposób równomierny funkcje sportowo-rekreacyjne z zielenią parkową. Kąpielisko w parku Kasprowicza jest bardzo ważnym obiektem pełniącym funkcje społeczne dla mieszkańców Poznania dlatego wszystkie działania związane z tym miejscem powinny być przejrzyste i bardzo klarowne. W roku 2013 zamknięto pływalnię letnią i wówczas pismem z dnia 21 maja Rada Osiedla przedłożyła Poznańskim Ośrodkom Sportu i Rekreacji uwagi do projektu zagospodarowania terenu pływalni. Przedstawione przez Radę Osiedla uwagi dotyczyły roku 2013 i stanowiły propozycję zaadoptowania terenu w sposób umożliwiający utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców (załącznik).

POSiR w dniu 14 października 2013 roku zorganizował konsultacje dla koncepcji zagospodarowania i zarządzania terenami zlokalizowanymi wokół obiektów sportowych oddziału Chwiałka oraz HWS Arena.
W dniu 18 listopada 2013 r. Rada Osiedla złożyła uwagi w sprawie koncepcji zagospodarowania i zarządzania terenami zlokalizowanymi wokół obiektów sportowych oddziału Chwiałka oraz HWS Arena (załącznik). Pismo zakończyliśmy stwierdzeniem „Zaprezentowaną koncepcję zagospodarowania Parku Kasprowicza można potraktować jako wstęp do dyskusji o zagospodarowaniu i zarządzaniu terenami zlokalizowanymi wokół obiektów w Parku Kasprowicza. Dyskusja nad koncepcją powinna być poprzedzona szerokimi konsultacjami z mieszkańcami – użytkownikami Parku. W dalszych pracach należy również uwzględnić wniosek zgłoszony przez Radę Osiedla Św. Łazarz dotyczący opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu”.

Kolejno w roku 2014 Miejska Pracownia Urbanistyczna pismem Nr MPU-Z1/5043-2/Sf/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. przekazała zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały Nr LXI/949/VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza” w Poznaniu. MPU zorganizowało 20 stycznia 2014 r. spotkanie, którego tematem było omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących ww. obszaru.

Rada Osiedla w dniu 10 lutego 2014 roku przekazała wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza" w Poznaniu. Jednym z wniosków było przeznaczenie działki po niezrealizowanym lodowisku na krytą pływalnie, która wraz z zespołem istniejących basenów letnich utworzyłaby kompleks sportowo-rekreacyjny. Ponadto stworzenie na terenie powyższego zespołu plaży miejskiej (przy basenach letnich) oraz wodnego placu zabaw – obiektu rekreacyjnego dla dzieci.

W roku 2014 znalazły się „środki finansowe na renowację basenów” i pływalnia została uruchomiona.
Na przełomie października i listopada 2014 roku odbyło się badanie preferencji mieszkańców Poznania na temat zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza” prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (załącznik).
Po uzyskaniu informacji, że w budżecie Miasta zabezpieczono środki na kompleksową modernizację basenów w Parku Kasprowicza, zaproponowaliśmy włączenie mieszkańców w proces projektowania. 8 lutego 2016 roku zgłosiliśmy się jako Rada Osiedla Św. Łazarz do POSiRu z propozycją współpracy. Zaoferowaliśmy naszą pomoc w organizacji konsultacji. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że POSiR odnosi się do tego pomysłu przychylnie, ponieważ w tym roku ma być opracowany całościowy projekt modernizacji i rozpoczęty pierwszy etap przebudowy. Pełni dobrej woli rozpoczęliśmy konsultacje.

Pierwsze spotkanie z udziałem POSiRu i Radnych Miejskich z naszego Osiedla, miało służyć zapoznaniu jak najszerszego grona mieszkańców z tematem. Spotkanie odbyło się 27 kwietnia w „Pireusie”. Wtedy też po raz pierwszy „wypłynął” projekt zmniejszenia basenów. Notabene dostaliśmy te plany przypadkiem, nigdy oficjalnie Rada Osiedla nie została o nich poinformowana. Zaprezentowane na spotkaniu pomysły „zasypania basenów”, nie spotkały się z przychylnym odbiorem zgromadzonych na konsultacjach mieszkańców. Przedstawiciele POSiRu zapewnili jednak, że nie ma jeszcze ostatecznych decyzji i są otwarci na różne propozycje. W związku z tym zorganizowaliśmy 16 maja br. drugie spotkanie w „Pireusie”, tym razem tylko dla mieszkańców. Efektem tego spotkania były wskazówki dotyczące tego jakiej pływalni mieszkańcy oczekują. Planowaliśmy po uruchomieniu w sezonie 2016 pływalni, spotkać się jeszcze raz i na działającym obiekcie porozmawiać wspólnie o jego przyszłości.

Tymczasem istniał już gotowy projekt modernizacji wraz z otoczeniem i zapleczem pływalni w Parku Kasprowicza. Ogłoszenie POSiR o zamówieniu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nr 154397-2015 ukazało się dnia 22 października 2015 r. a 2 listopada 2015 r. nastąpił wybór oferty i następnie projekt był już opracowany w grudniu 2015 roku. Tych informacji POSiR nie przekazał mieszkańcom i Radzie Osiedla. Zgodnie z treścią ogłoszenia planowana jest modernizacja pływalni, w tym częściowe zmniejszenie i wypłycenie niecek. Na odzyskanej przestrzeni planowane jest boisko do siatkówki plażowej. W ramach projektu planuje się między innymi pokrycie niecek stalą nierdzewną, modernizację brodzika dla dzieci a także budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscu obecnego boiska o nawierzchni asfaltowej.

28 czerwca br. podczas spotkania przedstawicieli Rady Osiedla i POSiRu, którego celem było omówienie kilku spraw związanych z funkcjonowaniem pływalni i parku, zapytaliśmy o najnowsze ustalenia w sprawie modernizacji pływalni. Jakież było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że gotowy już jest projekt wykonawczy remontu, zakładający między innymi zmniejszenie dwóch basenów. W związku z tym, chcąc podzielić się tą wiedzą z mieszkańcami zorganizowaliśmy 19 lipca spotkanie w innej formule niż początkowo planowaliśmy.

Pływalnia Letnia jest dla wszystkich mieszkańców naszego Osiedla sprawą bardzo ważną. Skoro pojawiła się szansa na jej kompleksową modernizację to trzeba tę szansę jak najlepiej wykorzystać z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Warto skorzystać z doświadczeń innych miast. Dla porównania w Warszawie za 10 mln zł wybudowano ze środków dzielnicy Ochota zupełnie nowy kompleks basenowy ze zjeżdżalniami. Podobny kompleks powstał za 6 mln zł w Żmigrodzie.

W imieniu Rady Osiedla prosimy o udzielenie wyjaśnień w poniższych kwestiach:

 • Dlaczego, jak w przypadku innych inwestycji miejskich ważnych dla społeczeństwa, nie odbyły się konsultacje społeczne dedykowane przyszłości Pływalni Letniej i nie został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji,
 • Czy projekt był konsultowany z osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę z zakresu projektów i konstrukcji obiektów basenowych, czy powstały jakiekolwiek analizy i rekomendacje dla Pływalni w Parku Kasprowicza,
 • Jakie plany dotyczące przyszłości Pływalni ma POSIR - czy będą to zmniejszone baseny, wielofunkcyjny obiekt sportowy, z wprowadzoną funkcją komercyjną, co w efekcie może doprowadzić do degradacji Pływalni - czy renowacja basenów wraz z istniejącym zapleczem technicznym - wielkość basenów bez zmian, wprowadzenie drobnych funkcji dodatkowych: plac zabaw, drobna gastronomia,
 • Czy rozważano możliwość renowacji basenów Pływalni Letniej połączoną z możliwością stworzenia w bezpośrednim sąsiedztwie krytej pływalni całorocznej,
 • Prosimy o udostępnienie dotychczasowych wyników konsultacji dotyczących zagospodarowania terenu zlokalizowanego wokół obiektów sportowych HWS Arena,
 • Z dniem 28.07.2016 r. zmienia się ustawa Prawo zamówień publicznych - czy POSiRowi nie spieszyło się z ogłoszeniem przetargu na wykonanie remontu Pływalni przed wejściem w życie nowelizacji,
 • Przetarg wygrała pracownia APA ARCHES Sp. z o.o. - jakie były warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), czy brano pod uwagę doświadczenie oraz referencje projektantów, dlaczego termin realizacji był jednym z kryteriów tego zamówienia (wykonanie poprawnej dokumentacji budowlanej w okresie 1 miesiąca, przez pracownie nie mającą doświadczenia w projektowaniu basenów, może budzić wątpliwości),
 • Jaki jest roczny koszt utrzymania pływalni, jak ten koszt zmieni się w przypadku planowanego zmniejszenia basenów,
 • Jakie są możliwości przesunięcia w budżecie Miasta środków na remont basenów i czy przetarg może być ogłoszony przed dokonaniem zmian w budżecie,
 • Czy umowa z pracownią projektową przewiduje zmianę projektu na etapie wykonawczym, czy pracownia na etapie wykonawczym będzie prowadziła nadzór autorski. Dlaczego POSiR nie szuka możliwości zwiększenia ilości użytkowników Pływalni Letniej, co spowoduje zwiększenie przychodów obiektu, zmniejszenie basenów spowoduje, że pomimo dodania kilku atrakcji w brodziku, ogólna pojemność Pływalni się zmniejszy,
 • Zmniejszenie dużego basenu o połowę i zasypanie jego głębszej części spowoduje, że na Pływalni Letniej nie da się już pływać (pozostanie basen o głębokości 1m-1,2m), średni basen zmniejszony o 3/4 też się do tego nie będzie nadawał, dlaczego POSiR de facto planuje pozbawić mieszkańców Łazarza i Grunwaldu możliwości korzystania z tego obiektu jako pływalni, pragniemy przy tym podkreślić, iż na terenie Grunwaldu dramatycznie brakuje basenów pływackich.

W Imieniu mieszkańców Osiedla Św. Łazarz oraz całego Poznania, żądamy wstrzymania prac remontowych i przeprowadzenia konsultacji zagospodarowania terenu pływalni letniej.

Z poważaniem,
Maria Łazarz, przewodnicząca Zarządu Osiedla Św. Łazarz
Filip Olszak, przewodniczący Rady Osiedla Św. Łazarz


Osiedlowy radni rozpoczęli również zbiórkę podpisów pod petycją: "Sprzeciwiamy się zmniejszeniu basenów na pływalni letniej w Parku Kasprowicza". Swój sprzeciw można wyrazić podczas Letniego Targu przy Arenie w najbliższą niedzielę w godz. od 10:00 do 17:00. Podpisy będą zbierane również w środę i czwartek w godz. 17:00-18:30 oraz w piątek od 11:00 do 13:00 pod samą pływalną. Podpisy zbierane są również w internecie na platformie petycjeonline.

Zebrane podpisy będziemy chcieli przekazać na ręce Pana Prezydenta i dyrekcji POSiR. Stanowczo sprzeciwiamy się planom zasypania basenów w Parku Kasprowicza – powiedziała Maria Łazarz, przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Św. Łazarz.

Petycja{POBIERZ PDF}


Tymczasem jak poinformowało w poniedziałek Radio Merkury Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji nagle rozważają zmienić swoje plany.

Podjęliśmy decyzję o ponownej analizie kosztów takiego obiektu w wersji obecnej, bez zmniejszania. Nie chodzi tylko o realizację, ale także utrzymanie takiego obiektu – powiedział Błażej Daracz, rzecznik POSiR.

Projekt przebudowy pływalni {POBIERZ PDF}

Projekt zakłada zasypanie znacznej części basenów {POBIERZ PDF}

Projekt zakłada stworzenie boiska do piłki siatkowej w miejscu zasypanej połówki dużego basenu {POBIERZ PDF}


Komentarze (1)

27-07-2016 07:48:23
Hania
Pismo jasne i rzeczowe. Miejmy nadzieje, ze nie osmiela sie zmniejszac basenow i dzialac na niekorzysc mieszkancow. Zmienili plany bo zaczelo sie robic goraco i sprawa ujrzala swiatlo dzienne. Zaczely sie chyba palic siedzenia pod niektorymi. Ja jednak nie wierzylabym w to co mowi POSiR. Za duzo niedomowien, dzialania poza plecami itd.itp. Dopoki nie bedzie na pismie, ze baseny nie beda pomniejszone nie daje wiary ich slowom, za duzo kretactwa w tej sprawie.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
19

lis

do 23-12-2022
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznański Jarmark Świąteczny - Betlejem Poznańskie

29

lis

19:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Piosenki Leonarda Cohena - koncert Kwartetu Proforma
- bezpłatne wejściówki na spektakl można rezerwować mailowo (zapisy.klubkrag@gmail.com) lub odebrać w sekretariacie Klubu Krąg

02

gru

do 04-12-2022
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Możliwe niemożliwe" - wernisaż wystawy fotograficznej podopiecznych Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu dla osób dorosłych

03

gru

do 18-12-2022
Rynek Łazarski
Betlejem Poznańskie - jarmark świąteczny

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: