Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Powstanie Dolna Głogowska z trasą tramwajową? - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
Powstanie Dolna Głogowska z trasą tramwajową?
08-07-2021 12:09   Janusz Ludwiczak
Jeszcze dziś można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji Dolnej Głogowskiej, która zakłada wybudowanie jednopasmowej ulicy z trasą tramwajową, chodnikiem i drogą rowerową.

Koncepcje budowy ulicy Dolna Głogowska miasto przedstawiło już pod koniec zeszłego roku. Początkowo przewidziane były dwa warianty. Pierwszy z nich zakładał budowę czteropasmowej drogi (po dwa w każdą stronę). Drugi – budowę drogi z dwoma pasami i trasą tramwajową, która ma prowadzić od pętli PeSTki przy Dworcu Zachodnim do skrzyżowania ulic Kolejowej i Hetmańskiej.

Już w grudniu ubiegłego roku z projektami planowanej inwestycji zapoznała się Rada Osiedla Święty Łazarz. Łazarscy radni zaopiniowali wariant nr 2.

– Za nieuzasadnione uznajemy budowanie ul. Dolnej Głogowskiej w standardzie drogi o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Droga w takim standardzie będzie wtłaczać ruch samochodowy do centrum, do I ramy komunikacyjnej – powiedział Andrzej Janowski, przewodniczący Rady Osiedla Św. Łazarz.

Radni uważają też, że planowane przedłużenie ulicy Małeckiego może wygenerować większy ruch na dolnym Łazarzu.

– Będzie to skrót do dworca – mówił podczas grudniowej sesji przewodniczący Andrzej Janowski.

Łazarscy radni zastanawiali się również nad sensem poprowadzenia nowej trasy tramwajowej.

– Jak wiemy tramwaj projektowany był na Wolnych Torach. Potrzebne będą analizy, czy jest sens dublowania tramwaju również z ul. Głogowską. Mówi się też o budowie stacji Poznańskiej Kolei Metropolitalnej nad ul. Hetmańską – wskazywał radny Andrzej Janowski.

Od 24 czerwca trwają konsultacje społecznej, tym razem w formie geoankiety, która dostępna jest na stronie internetowej dolna-glogowska.geodyskusja.pl. Swoje opinie i uwagi można zgłaszać jeszcze do dziś (tj. do 8 lipca).

Przypomnijmy. O budowie Dolnej Głogowskiej mówi się od lat. Droga ta miałby odciążyć ulicę Głogowską. Częściowo zrealizowano już fragment tej drogi – w latach 90. podczas budowy dwóch wiaduktów w ciągu ulicy Hetmańskiej pod trasą kolejową w kierunku Wrocławia powstał czteropasmowy fragment ulicy Kolejowej, który łączy się ze skrzyżowaniem ulic Hetmańskiej i Góreckiej.

Projekt przewiduje, że Dolna Głogowska ma dalej prowadzić wzdłuż torów kolejowych i obecnej ul. Kolejowej do ulicy Zachodniej, gdzie następnie droga zakręcałaby i łączyłaby się z obecną ulicą Głogowską, dokładnie w tym miejscu, w którym tramwaje skręcają na trasę PST przez Dworzec Zachodni.

Realizacja inwestycji będzie jednak bardzo kosztowna. Budowa ul. Dolnej Głogowskiej może wynieść od 120 do 200 mln zł w zależności od wariantu, który zostanie przyjęty. Koszt budowy samego układu drogowego jest szacowany na 72 mln zł.

Układ drogowy ogranicza jednak zwarta zabudowa i planowane nowe obiekty – PKP zamierza w tym rejonie zbudować centrum sterowania ruchem kolejowym dla całej Wielkopolski.

Inwestycja wiązałaby się również z wykupem gruntów, które należą do Skarbu Państwa lub PKP. Szacowane koszty wykupu gruntów (w jednym z wariantów ponad 5 ha) wyniosłyby około 80 milionów złotych, ale możliwe jest także przejęcie tych gruntów od kolei (przekazanie ich na cel publiczny).

Problemem może okazać się również odwodnienie Dolnej Głogowskiej. Konieczne będzie zbudowanie kolektora odprowadzającego wody deszczowe. Zdaniem wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego budowa trasy tramwajowej mogłaby być możliwa, dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej.

Co zakłada projekt "Dolna Głogowska"?:

Obszar 1 – rejon ul. Głogowskiej, Gąsiorowskich i Małeckiego

1. Ulica Głogowska
Koncepcja zakłada przebudowę ul. Głogowskiej na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Gąsiorowskich a skrzyżowaniem z projektowaną ul. Dolną Głogowską. Przewiduje się tu wydzielone torowisko tramwajowe o szerokości 6,65 metra przy zachowaniu istniejącego przebiegu linii tramwajowej oraz niezbędnych opaskach bezpieczeństwa między krawędzią jezdni a torowiskiem. Miałaby to być droga dwujezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Takie rozwiązanie było analizowane przy okazji zmian w organizacji ruchu na ul. Głogowskiej, wprowadzonych w listopadzie 2020 roku. Analizy wykazały wtedy, że wprowadzenie jednego pasa ruchu na odcinku od ul. Berwińskiego do mostu Dworcowego powodowałoby utrudnienia w ruchu na tym odcinku. Jednak budowa ul. Dolnej Głogowskiej, której celem jest odciążenie ul. Głogowskiej pozwoli na wdrożenie takiej zmiany. Koncepcja przewiduje budowę na ul. Głogowskiej obustronnego chodnika o szerokości min. 2 metrów. Ruch rowerowy miałby odbywać się po jednokierunkowych pasach rowerowych o szerokości 1,5 metra, wyznaczonych po zewnętrznych stronach jezdni. Tam, gdzie pozwala na to szerokość pasa drogowego projektuje się wyprowadzenie poza jezdnię jednokierunkowych dróg rowerowych. Koncepcja przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni i dróg rowerowych z betonu asfaltowego, a chodnika z materiałów zgodnych ze stanem obecnym. Na południowym wlocie skrzyżowania z ul. Dolną Głogowską przewidziano wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego.

2. Ulica Gąsiorowskich
Zaprojektowano przebudowę ul. Gąsiorowskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Głogowską do ul. Kolejowej. Jezdnię zawężono do szerokości 5,00 m w stosunku do stanu istniejącego, wyznaczając nową oś drogi oraz miejsca postojowe równoległe do jezdni. Pozostałą część pasa drogowego przeznaczono pod chodniki oraz zieleń. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a chodników z płyt betonowych 50x50 cm.

3. Ulica Nowa Małeckiego
Koncepcja uwzględnia przebudowę ul. Małeckiego i Zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gąsiorowskich do włączenia się w istniejący przebieg ul. Zachodniej. Istniejący chodnik oraz pas zieleni z drzewami oraz oświetleniem po północnej stronie ul. Małeckiego zostanie zachowany. W związku z powyższym po południowej stronie projektowanej ul. Małeckiego pozostał wolny pas terenu, który projektuje się przeznaczyć na miejsca postojowe równoległe do jezdni, chodnik o szerokości 2 m oraz pas zieleni o szerokości około 4 m. Nowy przebieg ul. Zachodniej miałby włączyć się w projektowany układ drogowy na wysokości skrzyżowania ul. Dolnej Głogowskiej z ul. Małeckiego. W tym miejscu planowane jest również wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych przez istniejące i projektowane torowisko tramwajowe. Aby uniemożliwić ruch tranzytowy wzdłuż ul. Małeckiego przejazd na wprost w ul. Zachodnią nie będzie możliwy, co jest zgodne z sugestią Rady Osiedla św. Łazarz. Ponadto zgodnie z wnioskiem ZTM na ul. Zachodniej, uczęszczanej głównie przez pojazdy komunikacji miejskiej projektuje się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

4. Ulica Dolna Głogowska:
Ulica Dolna Głogowska projektowana jest na odcinku od skrzyżowania z ul. Głogowską do skrzyżowania z ul. Kolejową. W koncepcji znalazły się także nowoprojektowane drogi łączące ul. Dolną Głogowską z ul. Kolejową oraz skrzyżowanie z ul. 7KD-L, która miałaby połączyć Łazarz i Wildę, biegnąc tunelem pod torami kolejowymi. Ulica Dolna Głogowska ma być drogą jednojezdniową, dwukierunkową, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z dodatkowymi pasami do prawo- i lewoskrętów. Koncepcja zakłada budowę drogi klasy „Z” (zbiorcza), o szerokości jezdni 7 metrów (szerokość pasa ruchu 3,5m) i dopuszczalnej prędkości ruchu 50km/h. Projekt uwzględnia również chodnik o szerokości min. 2 metrów i drogę rowerową o szerokości 2,80m, położoną po zachodniej stronie jezdni. Ulica będzie posiadała oświetlenie i odwodnienie poprzez kanalizację deszczową. Projektuje się siedem skrzyżowań w ciągu ul. Dolnej Głogowskiej. Dodatkowo zabezpieczono teren pod budowę planowanej linii tramwajowej po wschodniej stronie projektowanej ulicy. Nawierzchnia jezdni i drogi rowerowej zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a chodnika z płyt betonowych 50x50cm. Dojazd do części terenów kolejowych zlokalizowanych między projektowaną ulicą a linią kolejową nr 3 relacji Warszawa Zachodnia – Kunowice, będzie zapewniony poprzez zjazd zaprojektowany przy pętli tramwajowej. Na całym projektowanym odcinku przewiduje się nasadzenie ok. 300 drzew. Założenia dotyczące zieleni będą weryfikowane na kolejnym etapie prac projektowych.

Obszar 2 – obszar wzdłuż ul. Kolejowej

1. Ulica Dolna Głogowska:
Ulica Dolna Głogowska projektowana jest na odcinku od skrzyżowania z ul. Głogowską do skrzyżowania z ul. Kolejową. Zakres opracowania obejmuje również przebudowę fragmentu ul. Głogowskiej, ul. Gąsiorowskich, a także odcinków ul. Potockiej i Kolejowej. W koncepcji znalazły się także nowoprojektowane drogi łączące ul. Dolną Głogowską z ul. Kolejową. Ulica Dolna Głogowska ma być drogą jednojezdniową, dwukierunkową, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z dodatkowymi pasami do prawo- i lewoskrętów. Koncepcja zakłada budowę drogi klasy „Z” (zbiorcza), o szerokości jezdni 7 metrów (szerokość pasa ruchu 3,5m) i dopuszczalnej prędkości ruchu 50km/h. Projekt uwzględnia również chodnik o szerokości min. 2 metrów i drogę rowerową o szerokości 2,80m, położoną po zachodniej stronie jezdni. Ulica będzie posiadała oświetlenie i odwodnienie poprzez kanalizację deszczową. Na północnych wlotach skrzyżowań z ul. 10KD-L i 11KD-L przewidziano powstanie przystanków tramwajowych. Projektuje się siedem skrzyżowań w ciągu ul. Dolnej Głogowskiej. Dodatkowo zabezpieczono teren pod budowę linii tramwajowej po wschodniej stronie projektowanej ulicy. Nawierzchnia jezdni i drogi rowerowej zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a chodnika z płyt betonowych 50x50cm. Dojazd do części terenów kolejowych zlokalizowanych między projektowaną ulicą a linią kolejową nr 3 relacji Warszawa Zachodnia – Kunowice, będzie zapewniony poprzez zjazd zaprojektowany przy pętli tramwajowej. Na całym projektowanym odcinku przewiduje się nasadzenie ok. 280 drzew. Założenia dotyczące zieleni będą weryfikowane na kolejnym etapie prac projektowych.

2. Nowoprojektowana ul. 10KD-L:
Zaprojektowano budowę 10KD-L na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z projektowaną ul. Dolną Głogowską na wysokości budynku Lokalnego Centrum Sterowania PKP. Ma to być droga jednojezdniowa o pasach ruchu szerokości 2,50 m każdy i dopuszczalnej prędkości ruchu 30 km/h. Projektuje się obustronne drogi rowerowe o szerokości 2,30 metra oraz obustronne chodniki o szerokości 2 metrów. W rejonie tego skrzyżowania zaprojektowano także przejścia dla pieszych. Koncepcja przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni i dróg rowerowych z betonu asfaltowego, a chodników z płyt betonowych 50x50 cm.

3. Nowoprojektowana ul. 11KD-L
Koncepcja uwzględnia budowę 11KD-L na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową na wysokości numeru 14 do skrzyżowania z projektowaną ul. Dolną Głogowską jako drogę jednojezdniową o pasach ruchu szerokości 2,50 m każdy i dopuszczalnej prędkości 30 km/h. Projektuje się obustronne chodniki o szerokości 2,20 m. W rejonie tego skrzyżowania zaprojektowano także przejścia dla pieszych.

Obszar 3 – rejon ul. Kolejowej, Potockiej i Hetmańskiej

1. Ulica Dolna Głogowska
Ulica Dolna Głogowska projektowana jest na odcinku od skrzyżowania z ul. Głogowską do skrzyżowania z ul. Kolejową. Zakres opracowania obejmuje również przebudowę fragmentu ul. Głogowskiej, ul. Gąsiorowskich, a także odcinków ul. Potockiej i Kolejowej. W koncepcji znalazły się także nowoprojektowane drogi łączące ul. Dolną Głogowską z ul. Kolejową. Ulica Dolna Głogowska ma być drogą jednojezdniową, dwukierunkową, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z dodatkowymi pasami do prawo- i lewoskrętów. Koncepcja zakłada budowę drogi klasy „Z” (zbiorcza), o szerokości jezdni 7 metrów (szerokość pasa ruchu 3,5m) i dopuszczalnej prędkości ruchu 50km/h. Projekt uwzględnia również chodnik o szerokości min. 2 metrów i drogę rowerową o szerokości 2,80m, położoną po zachodniej stronie jezdni. Ulica będzie posiadała oświetlenie i odwodnienie poprzez kanalizację deszczową. Projektuje się siedem skrzyżowań w ciągu ul. Dolnej Głogowskiej. Dodatkowo zabezpieczono teren pod budowę linii tramwajowej po wschodniej stronie projektowanej ulicy. Nawierzchnia jezdni i drogi rowerowej zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a chodnika z płyt betonowych 50x50cm. Na całym projektowanym odcinku przewiduje się nasadzenie ok. 280 drzew. Założenia dotyczące zieleni będą weryfikowane na kolejnym etapie prac projektowych.

2. Ulica Kolejowa i skrzyżowanie ul. Kolejowej z ul. Dolną Głogowską
W konsultowanej koncepcji przewidziano przebudowę ul. Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Klaudyny Potockiej do skrzyżowania z projektowaną ul. Dolną Głogowską jako drogę jednojezdniową o pasach ruchu szerokości 3,50 m każdy. Projektuje się drogę rowerową po południowej stronie ul. Kolejowej o szerokości 2,30 metra oraz obustronne chodniki o szerokości min. 2,0 metrów. Na zachodnim wlocie skrzyżowania z ul. Dolną Głogowską zaprojektowano przejście dla pieszych. Zaprojektowane zostały nawierzchnie jezdni i dróg rowerowych z betonu asfaltowego i chodników z płyt betonowych 50x50 cm.

3. Skrzyżowanie z ul. Hetmańską:
Koncepcja uwzględnia także przebudowę ul. Hetmańskiej w zakresie niezbędnym do poprawnego włączenia ul. Dolnej Głogowskiej w skrzyżowanie ul. Kolejową, jak również przedłużenie jej w przyszłości na południe (po stronie ul. Góreckiej). Projektuje się korektę krawężników w pasie rozdziału oraz zmianę geometrii wlotów skrzyżowania od strony ul. Kolejowej (ul. Dolnej Głogowskiej) i ul. Góreckiej w związku ze zwiększeniem liczby pasów ruchu. Układ dróg rowerowych oraz chodników pozostawiono bez zmian z tym, że dodano przejazd rowerowy przez ul. Hetmańską w zachodniej części skrzyżowania oraz przejście i przejazd po wschodniej stronie skrzyżowania.

Torowisko tramwajowe:
Zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wolne Tory” projektuje się połączenie południowo-zachodniego toru tramwajowego na odcinku między ul. Głogowską a projektowanym skrzyżowaniem z ul. Małeckiego z pętlą tramwajową. Koncepcja uwzględnia także tor umożliwiający zawracanie na pętli tramwajowej przy ul. Zachodniej. Pozostały fragment torowiska wzdłuż u. Dolnej Głogowskiej projektuje się jako torowisko wydzielone ze słupami trakcyjnymi w międzytorzu. Projektuje się nawierzchnię torowiska z płyt betonowych w celu umożliwienia ruchu autobusowego po torowisku. Przystanki tramwajowe zostały przewidziane w rejonie skrzyżowań z ul. 10KD-L i 11KD-L oraz na skrzyżowaniu z ul. Hetmańską.

ZOBACZ TAKŻE: Co dalej z Kolejową? PIM: "Planujemy rozpoczęcie robót w IV kwartale"


R E K L A M A

Komentarze (3)

09-07-2021 23:41:03
Grzegorz
@Ania tragiczne to jest takie rozumowanie. Proponuję, że jeśli dojdzie do budowy drogi, to nie będziesz z niej korzystać.
09-07-2021 08:25:50
Cichy
@Ania - proponuję udać się do psychologa!
08-07-2021 13:13:35
Ania
Projekt dolnej Głogowskiej to kpina z mieszkańców! Miasto miało zniechęcić ludzi do kopciuchów, a nie budować nowe drogi tragicznej śmierci! Kto da na to przyzwolenie powinien natychmiast zostać podciągnięty do odpowiedzialności karnej, za narażenie zdrowia i życia

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych i zabezpieczamy w przypadku ewentualnego postępowania policji lub prokuratury. Dodając opinię akceptujesz powyższy regulamin.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
23

wrz

do 26-09-2021
Park Wilsona
Poznań Wood Festival - festiwal rzeźby
W programie: - warsztaty malowania w drewnie
- warsztaty rzeźby w glinie>br> - licytacje drewnianych rzeźb
- konkurs główny

24

wrz

do 26-09-2021
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Tour Salon" - Targi Regionów i Produktów Turystycznych
Targi kamperów i przyczep kempingowych oraz wyposażenia
Targ mieszkań i domów (25-26.09.)
9. Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń

26

wrz

Koszary Kultury ul. Matejki 62
Babi Targ
w godz. 12:00-15:00

27

wrz

13:00
Ogród Łazarz, ul. Potockiej 39/41 (między blokami)
"Zdrowy kręgosłup" - gimnastyka dla grupy 60+
"Zumba gold" - gimnastyka dla grupy 60+

28

wrz

17:00
Ogród Łazarz, ul. Potockiej 39/41 (między blokami)
Łazarski pieróg - warsztaty kulinarne dla rodzin z dziećmi
- obowiązują zapisy mailowe: zapisy.klubkrag@gmail.com

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: