Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

.:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
Łazarz 2010 - czyli rewitalizacja Łazarza

W ostatni wtorek marca, o godz. 19:00, już po raz czwarty w Klubie Osiedlowym KRĄG odbyło się kolejne spotkanie z cyklu KLUB DYSKUSYJNY "ŁAZARSKI FYRTEL". Tym razem goście i uczestnicy "fyrtla" rozmawiali o przyszłości Łazarza.


Fot.: Janusz Ludwiczak


Fot.: Karolina Dorożała


Oprócz zaproszonych gości przybyli także mieszkańcy Łazarza
Fot.: Janusz Ludwiczak

Oprócz mieszkańców Łazarza pojawili się zaproszeni przez nas goście: p.Lech Podbrez - kierownik Oddziału Rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta UM Poznania oraz Marzena Guździoł także z Miejskiego Programu Rewitalizacji, Magdalena Kryszkowska z Centrum Innowacji Społecznej SIC!. Nie zabrakło także poznańskich radnych. Na nasze zaproszenie odpowiedziała Lidia Dudziak - Radna Miasta Poznania oraz Wojciech Wośkowiak - Radny Miasta Poznania oraz Przewodniczący Rady Osiedla Świętego Łazarza. Na Klubie Dyskusyjnym pojawiła się także radna Aldona Szlagowska, niestety nie chciała zasiąść wśród uczestników debaty i wybrała miejsce na widowni.
Na nasze zaproszenie nie odpowiedzieli radni Marek Karczewski oraz Ryszard Śliwa, którzy nawet nie odpisali na nasz e-mail wysłany na skrzynkę Urzędu Miasta.


Niestety radna Aldona Szlagowska wolała siedzieć na widowni
Fot.: Karolina Dorożała

W ramach czwartego już Klubu Dyskusyjnego "Łazarski Fyrtel" Centrum Innowacji Społecznej przedstawiło wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w zeszłym roku na próbie 100 mieszkańców Osiedla Świętego Łazarza: 66 kobiet i 34 mężczyzn. Wśród badań przeprowadzonych przez Centrum Innowacji Społecznej znalazło się 41% badanych w wieku 18-24 lat, 27% w wieku 25-34 lat, 24% w wieku 35-64 lat oraz 8% badanych było powyżej 65 roku życia. Wykształcenie ankietowanych kształtuje się następująco: wyższe 28%, średnie 50%, zawodowe 20%, podstawowe 2%. Wśród ankietowanych aktywnych zawodowo było aż lub tylko 39%, bezrobotnych 7%, pracujących dorywczo 13%, emerytów i rencistów 18%, uczących się i studiujących 29% a na urlopie macierzyńskim 4%.


Magdalena Kryszkowska z Centrum Innowacji Społecznej przedstawiła mieszkańcom Łazarza wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na terenie Osiedla Świętego Łazarza
Fot.: Janusz Ludwiczak

A oto całość ankiety przeprowadzonej przez Centrum Innowacji Społecznej na terenie Osiedla Święty Łazarz:
Czy dostrzega Pan(i) w miejscu swojego zamieszkania następujące problemy społeczne:
Alkoholizm 83 %
Bezrobocie 73 %
Ubóstwo 70 %
Przestępczość 46 %
Dzieci zaniedbane 48 %

Najbardziej nasilonymi problemami społecznymi w miejscu zamieszkania są:
Alkoholizm 49 %
Ubóstwo 14 %
Przestępczość 9 %
Starzejące się społeczeństwo 7 %

Czy na terenie osiedla są instytucje zajmujące się problemami:
Alkoholików 25% nie, 34% trudno powiedzieć, 41% tak
Osób biednych 24% nie, 39% trudno powiedzieć, 37% tak
Bezrobotnych 43% tak, 40% trudno powiedzieć, 17% tak
Dzieci zaniedbanych 42% nie, 40% trudno powiedzieć, 18% tak

Które instytucje działają sprawnie:
23% instytucje dla alkoholików
9% wskazało pomoc społeczną
13 % uważa, iż żadna instytucja nie działa sprawnie
37 % ankietowanych nie umiało wskazać żadnej instytucji

Jakie urzędy powinny mieć odziały na terenie miejsca zamieszkania:
65 % uważa, ze tak powinny mieć wskazując na:
14 % na oddziały Policji
12% dla bezdomnych
11 % dla bezrobotnych
11 % dla dzieci

Na pytanie czy mieszkańcy mają wpływ na sprawy swojego osiedla?
73 % ankietowanych stwierdziło, iż nie posiada wpływ
21 % nie wiedziało czy ma taką możliwość
6 % odpowiedziało, że ma wpływ poprzez zebrania i kontakty z innymi ludźmi

Na pytanie czy mieszkańcy znają nazwiska osób pełniących funkcję na terenie osiedla?
96 % nie zna nazwiska Przewodniczącego Rady Osiedla
91 % nie zna nazwiska Dzielnicowego
97 % nie zna nazwiska Pracownika socjalnego

Następnie Oddział Rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta Poznania przedstawił założenia Miejskiego Programu Rewitalizacji. Dotyczą one problemów alkoholowych, przestępczości, a także zaniedbanych budynków mieszkalnych.


Lech Podbrez przedstawia Miejski Program Rewitalizacji
Fot.: Janusz Ludwiczak

Wśród badań przeprowadzonych wynika, że z terenu dzielnicy Łazarz w minionych latach ubyło 5 500 mieszkańców. Z terenu dzielnicy Jeżyce 7 340 mieszkańców (w tym 450 z Ogrodów). Natomiast z Wildy ubyło 2 280 mieszkańców, ze Śródmieścia 3 800, zaś z terenu Śródki 150 mieszkańców.


Marzena Guździoł oraz Lech Podbrez z Oddziału Rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta UM Poznania
Fot.: Karolina Dorożała

W zeszłym roku przeprowadzone zostały dwukrotnie: w kwietniu i we wrześniu spotkania z mieszkańcami Łazarza. Spotkanie przeprowadzone 19 kwietnia 2006 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 dotyczyło przyszłości i lokalnych problemów Łazarza, które zgłaszali mieszkańcy. Na tej postawie 11 września 2006 r. odbyło się drugie spotkanie, gdzie Oddział Rewitalizacji działający w Wydziale Rozwoju Miasta UM Poznania przedstawił wyniki zgłaszanych problemów oraz zaprezentował Miejski Program Rewitizacji.
Pytani o zaistniałe dotychczas zmiany, mieszkańcy nadal za najbardziej znaczący problem określili zaniedbaną przestrzeń publiczną, w tym: brudne ulice i podwórza, nierówne chodniki, wymagający naprawy rynek Łazarski i Park Wilsona. Jako kontynuację działań rewitalizacyjnych w kolejnych edycjach, obecni mieszkańcy zaproponowali rozszerzenie przedstawionych terenów o obszar dolnego Łazarza, w tym: Rynku Łazarskiego, ulic Kolejowej, Małeckiego, Gąsiorowskich. Mieszkańcy przedstawili także program utworzenia strefy płatnego parkowania z uwzględnieniem zapotrzebowania na miejsca parkingowe dla mieszkańców, pozostawienie wolnych przestrzeni dla skutecznego przewietrzania dzielnicy, stworzenie sieci dróg rowerowych, oraz zamontowanie monitoringu wizyjnego dla zapobiegania chuligaństwu.


Fot.: Janusz Ludwiczak


dr Andreas Billert z UAM opowiedział krótko o Miejskim Programie Rewitalizacji
Fot.: Janusz Ludwiczak

Wybrane problemy w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji

Wykaz problemów dotyczących Łazarza, zgłoszonych przez mieszkańców

Ponadto zostały zorganizowane na terenie Parku Wilsona imprezy dla mieszkańców w ramach, której przedstawiono etap pilotażowy Miejskiego Programu Rewitalizacji. Pierwszy, pilotażowy etap rewitalizacji zostanie przeprowadzony na Śródce, a także w obszarze Sienkiewicza - Zajezdnia Gajowa - Stare ZOO - Liceum nr I - tereny wojskowe przy ul.Szylinga - Szkoła przy ul.Śniadeckich - Głogowska - obszar secesyjnych kamienic w obszarze ulic Matejki/Chełmońskiego/Grottgera.
Na terenie Osiedla Targowego Centrum Innowacji Społecznej przeprowadziło także Dzień Sąsiada w ramach pomocy sąsiedzkiej. Była to ogólnoeuropejska inicjatywa, promująca gościnności i solidarność w najbliższym sąsiedzkim otoczeniu. Inicjatywa zachęcała wszystkich mieszkańców miasta do włączenia się w akcję. Spotkania ze swoimi sąsiadami mogą być okazją do podzielenia się posiłkiem, lepszego poznania się, czy nawiązania nowych znajomości. W założeniu mają służyć również szerzeniu idei życzliwości oraz zaciśnieniu więzi międzyludzkich. Przyczynić się mogą ponadto do wzrostu zaufania i podniesienia poczucia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Tradycja europejskiego Dnia Sąsiada sięga 1999 roku. To wtedy po raz pierwszy tego rodzaju inicjatywa zorganizowana została w Paryżu. W chwili obecnej Dzień Sąsiada świętuje blisko 4,5 miliona osób w ponad 16 krajach.

Na koniec Aleksandra Muchin z Centrum Wolontariatu "Horyzonty YEU Poland" przedstawiła projekt "poszerzamy nasze horyzonty". Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Liderów "Wzorcownia" Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Planowana jest realizacja cyklu warsztatów artystyczno-edukacyjnych (od szeroko pojętej sztuki) po lekcje języka obcego i korepetycje z wybranych przedmiotów) dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Łazarz. Projekt ma być relizowany pod okiem doświadczonych animatorów kultury stowarzyszenia wraz z grupą wolontariuszy. Projekt sponsorowany jest przez prywatnego przedsiębiorcę, dzięki przynależności do "Wzorcowni".


Aleksanda Muchin opowiada o Stowarzyszeniu "Horyzonty YEU Poland"
Fot.: Karolina Dorożała

Stowarzyszenie "Horyzonty YEU Poland" jest organizacją zajmującą się społeczną działalnością lokalną, skierowaną głównie dla dzieci i młodzieży. Głównym celem stowarzyszenia jest aktywizowanie środowisk lokalnych poprzez realizacje zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych projektów. Stowarzyszenie "Horyzonty YEU Poland" zostało zarejestrowane w czerwcu 2006 roku. W dniach 7-31 maja 2007 r. mają zostać przeprowadzone warsztaty w ramach 4 bloków tematycznych: warsztaty taneczne (nauka tańca współczesnego oraz towarzyskiego), warsztaty teatralne, warsztaty muzyczne (nauka tworzenia muzyki elektronicznej oraz nauka gry na gitarze) oraz zabawy rodem ze średniowiecza.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu "Horyzonty YEU Poland" można znaleźć na stronie www.horyzonty-yeu.pl


Spotkanie poprowadzili (od lewej) Janusz Ludwiczak z Łazarskiego Internetowego Informatora Dzielnicowego oraz Janusz Heller z Klubu Osiedlowego KRĄG
Fot.: Janusz Ludwiczak

Skomentuj

Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
06

lip

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Letnie zajęcia językowe

09

lip

09:00
Park Kasprowicza (przed halą Arena)
Joga na Arenie
- bezpłatne zajęcia jogi dla wszystkich chętnych

13

lip

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Przez żołądek do kultury: Turcja" - spotkanie międzykulturowe, realizowane przez wolontariuszy, obcokrajowców mieszkających w Poznaniu

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Letnie zajęcia językowe

16

lip

09:00
Park Kasprowicza (przed halą Arena)
Joga na Arenie
- bezpłatne zajęcia jogi dla wszystkich chętnych

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: